Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Here we are

Hello, my name is Vasilis. I am a database admin for 10 years now, and in this blog i will try to share my database "adventures", post howto's and review database products, news, releases etc.
This blog will be mainly about PostgreSQL, my (by far) favorite RDBMS
but i might aswell write about oracle and ms-sql server.


-Welcome

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου